Παραμύθι για τόπους φωτεινούς και ψυχές αναπαυμένες….


Ένας πολεμιστής, πριγκιπόπουλο της Ανατολής αποκαμωμένο από τις  μάχες της ζωής ήθελε να αναπαυτεί η ψυχή του, αλλά δεν έβρισκε το δρόμο.